Duurzaamheid

Duurzaamheid in het Keizershof Hotel

Service, discipline, eerlijkheid en gastvrijheid zijn waarden die we hoog in het vaandel dragen in het Keizershof Hotel. Daarnaast vinden we het belangrijk om de nodige inspanningen te leveren op vlak van milieu, veiligheid en mensvriendelijk ondernemen.

 

Daaronder vallen onder andere:

 • duurzame investeringen die het energieverbruik in het hotel verminderen
  • energiebesparende systemen
  • 90% van onze lichtarmaturen zijn LED-armaturen
  • optimale benutting van verwarming en cooling
  • vermindering van de hoeveelheid afvalwater dankzij doseerapparatuur
  • verschoning van lakens en handdoeken op vraag en naar wens van de klant
 • stappen om mensvriendelijk te ondernemen
 • garantie van de veiligheid
Keizershof Hotel duurzaamheid

© foto’s: Voka

Charter Duurzaam Ondernemen

Op 19 juni 2019 reikte Voka Oost-Vlaanderen het Charter Duurzaam Ondernemen uit aan verschillende Oost-Vlaamse bedrijven, waaronder het Keizershof Hotel, die zich inspannen op vlak van milieu, veiligheid en mensvriendelijk ondernemen. In het Charter zijn ook de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties verweven. Met het certificaat erkent Voka onze inspanningen, die de wettelijk vereiste inspanningen inzake milieugerelateerde thema’s overstijgen. Een jaar lang werkten we daarvoor samen met Team Duurzaam Ondernemen van Voka en zorgden we voor de nodige, kleine én grotere aanpassingen.

 

Met de onderschrijving van het Charter hebben we ons er onder andere toe verbonden om duurzaam ondernemen op een proactieve manier te integreren in ons bedrijfsbeleid en om continu te werken aan de conformiteit met de sociale, welzijns- en milieuwetgeving.